44. Pediatri Günleri ve 23. Pediatri Hemşireliği Günleri Kongresi

44. Pediatri Günleri ve 23. Pediatri Hemşireliği Günleri Toplantısı 17 – 20 Nisan 2022 tarihlerinde online olarak gerçekleşti.

19.04.2022 15:30-17:00 arasında "Nadir Hastalıklar" oturumu Prof. Dr. Gülden Gökçay ve Doç. Dr. Fatmahan Atalar başkanlığında gerçekleşti. Oturuma, Dr. Mehmet Cihan Balcı "Nadir Kalıtsal Metabolik Hastalıklar", Doç. Dr. Feyza Nur Tuncer "Nadir Hastalıklarda Genetik Tanıda Yenilikler" ve Doç. Dr. Ayça Dilruba Aslanger "Nadir Genetik Hastalıklar" başlıklı sunumlarıyla katıldılar.

Beslenme ve Metabolizma bilim dalımızdan uzmanlarımız toplantıya aşağıda belirtilen konuşmalarıyla katıldılar.

18.04.2022 13:30-15:00

“Yenidoğan Taramasıyla Tanı Alan Fenilketonürili Erişkinlerin İzlem ve Tedavi Başarısını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi “ Zelal Tandoğan (Sözlü Bildirim 3. Lük Ödülü)

“Ağır Rabdomiyolizle Seyreden Doğumsal Metabolik Hastalıklar: 4 Olgu Sunumu”  Aslı Durmuş

“Sağlık Bakanlığı Ulusal Yenidoğan Taramasında Fenilalanin Yüksekliği ile Başvuran Yenidoğanlarda Saptanan Fenilketonüri Dışındaki Doğumsal Metabolik Hastalıklar” Belkıs Ak

“Tiamin Biyotin Duyarlı Bazal Ganglion Hastalığı Tanılı Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi” Hüseyin Kutay Körbeyli

18.04.2022 15:30-16:30

“Anne Sütünün İçeriği; Genetik ve Epigenetik Özellikleri” Asuman Gedikbaşı, Gonca Keskindemirci

19.04.2022 13:30-15:00

Olgularla Çocuklarda Mitokondriyal Hastalıklarda Tanıdan Tedaviye

Oturum Başkanları: Mübeccel Demirkol, Gülden Gökçay

“Mitokondriyal Hastalıklara Genel Bakış” Gülden Gökçay

“Mitokondriyal Hastalıklarda Klinik” Mehmet Cihan Balcı

“Mitokondriyal Hastalıklarda Laboratuvar” Asuman Gedikbaşı